Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 16

Crèdits optatius: 28

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 10

Codi titulació: 2024

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/secundaria

Places ofertes de nou ingrés: 800

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Centre de gestió: Servei de Postgrau

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, valencià, francès, anglès, alemany, italià i portuguès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Natividad Orellana Alonso (Directora)
María Luisa Ballestar Tarin
Josep Ballester i Roca
Jose Ignacio Cruz Orozco
Bernardo Gargallo López
Paula Jardón Giner
Carmen Rodríguez Gonzalo
Jordi Solbes Matarredona
Juan Antonio Carrilero Martínez (PAS)

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Professor i professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

Observacions:

Les següents especialitats del màster no s'oferixen en la Universitat de València: Italià, Portugués, Informàtica i sistemes electrònics.

Interès acadèmic, científic o professional: El màster universitari en Professor/a d’Ensenyament Secundari proporciona l’habilitació professional que permet exercir a centres públics i privats d’ensenyament com a professor i professora d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes. S’estructura en les especialitats: Biologia i Geologia; Dibuix; Economia; Educació Física; Filosofia; Física i Química; Llengua Estrangera: alemany, francès, anglès, italià i portuguès; Geografia i Història; Llengües i Cultures Clàssiques: Grec i Llatí; Llengua Castellana i la seua Literatura; Llengua Catalana i la seua Literatura; Matemàtiques; Música; Orientació Educativa; Tecnologia i Processos Industrials; Formació i Orientació Laboral; Àrees de FP en les especialitats: Biosanitària; Serveis Socioculturals i a la Comunitat; Empresa, Comerç i Turisme; Informàtica i Sistemes Electrònics.

Informació preinscripció infosecundaria@uv.es

Informació acadèmica: Natividad.Orellana@uv.es