Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura Logo del portal

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura

El Departament té com a marc d'actuació la formació de professors de llengües pròpies i estrangeres i la investigació referida al seu ensenyament.


S'imparteixen matèries relacionades amb l'ensenyament de llengües primeres, segones i estrangeres (català, castellà, francés i anglés) i amb el desenvolupament de competències lingüístiques i comunicatives; també, amb la literatura, la literatura infantil i juvenil, els tallers de lectura i escriptura, etc., amb l'objectiu de millorar la pràctica docent.


La formació del professorat i la investigació sobre els processos d'aprenentatge en aquesta àrea i en altres nivells també són temes de treball de departament.