Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Administratiu i Processal Logo del portal

Doble Grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració

2r curs

Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 64,5, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35210 Dret administratiu I 9 Obligatori Veure fitxa
35212 Dret processal I (Introducció) 4,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

3n curs

Crèdits totals: 70,5 | Obligatori: 70,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35211 Dret administratiu II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35213 Dret processal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
34968 Formes d'organització administrativa 4,5 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 69 | Obligatori: 69.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34980 Institucions i polítiques de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
34972 Règim de l'ocupació del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa

5t curs

Crèdits totals: 63 | Obligatori: 63.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35214 Dret processal III 4,5 Obligatori Veure fitxa
34993 Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 18 Obligatori Veure fitxa
34994 Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.