Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Administratiu i Processal Logo del portal

Doble Grau en Dret i en Criminologia

1r curs

Crèdits totals: 66 | Obligatori: 60, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35206 Institucions jurídiques de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 75 | Obligatori: 75.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35066 Dret processal penal I 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 72 | Obligatori: 72.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35213 Dret processal II 7,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 70,5 | Obligatori: 61,5, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35210 Dret administratiu I 9 Obligatori Veure fitxa
35067 Dret processal penal II 6 Obligatori Veure fitxa
35073 Mediació 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

5é curs

Crèdits totals: 61,5 | Obligatori: 61,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35211 Dret administratiu II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35072 Gènere i violència 4,5 Obligatori Veure fitxa
35095 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
35094 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35093 Seguretat viària 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.