Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Administratiu i Processal Logo del portal

Grau en Ciències Gastronòmiques

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36365 Aspectes legals de l'activitat gastronòmica 6 Formació bàsica Veure fitxa

4n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40,5, Optatiu: 19,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36398 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
36399 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 19,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36395 Consells reguladors en la Comunitat Valenciana 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.