Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Administratiu i Processal Logo del portal

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Formació bàsica: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34964 Dret administratiu 9 Obligatori Veure fitxa

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34968 Formes d'organització administrativa 4,5 Obligatori Veure fitxa
34980 Institucions i polítiques de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
34972 Règim de l'ocupació del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34993 Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 18 Obligatori Veure fitxa
34983 Procediment administratiu 4,5 Obligatori Veure fitxa
34994 Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34966 Polítiques, economia i dret del medi ambient 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.