Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Administratiu i Processal Logo del portal

Grau en Criminologia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35051 Dret constitucional i administratiu 9 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35066 Dret processal penal I 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35067 Dret processal penal II 6 Obligatori Veure fitxa
35073 Mediació 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35072 Gènere i violència 4,5 Obligatori Veure fitxa
35095 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
35094 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36335 Dret Processal Civil 4,5 Optatiu Veure fitxa
35093 Seguretat viària 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.