Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Administratiu i Processal Logo del portal

Grau en Dret

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35206 Institucions jurídiques de la Unió Europea 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35210 Dret administratiu I 9 Obligatori Veure fitxa
35212 Dret processal I (Introducció) 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35211 Dret administratiu II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35213 Dret processal II 7,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35214 Dret processal III 4,5 Obligatori Veure fitxa
35228 Pràcticum 10,5 Obligatori Veure fitxa
35229 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35255 ADR (solució extrajurisdiccional de conflictes) 4,5 Optatiu Veure fitxa
35249 Dret del medi ambient 4,5 Optatiu Veure fitxa
35246 Dret urbanístic 4,5 Optatiu Veure fitxa
35254 Litigació i teoria de la prova 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.