Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Administratiu i Processal Logo del portal

Àrea de Dret Administratiu

Grau Dret

Dret admin. I (A)

Dret admin. I (B)

Dret admin. I (C i D)

Dret admin. I (K)

Dret admin. I (M)

Dret admin. I (N)

Dret admin. I (U)

Dret admin. I (V)

Dret admin. I (X)

Dret admin. I (Y)

Dret admin. I (AR)

Dret admin. II ( A)

Dret admin. II (B i D)

Dret admin. II (C)

Dret admin. II (K)

Dret admin. II (L)

Dret admin. II (V) 

Dret admin. II (W)

Dret admin. II (ARA)

Dret del Medi Ambient (A)

Instit. jurid. de la U.E (A y B)

Instit. jurid. de la U.E (K)

Instit. jurid. de la U.E (L)

Instit. jurid. de la UE (V)

 

Grau CCPP

Procediment admin. (PA)

 

Grau Criminologia

Dret constitucional i administratiu (CA)

Dret constitucional i administratiu (CB)

 

Doble Grau Ade-Dret

Dret admin. I (2A)

Dret admin. I (2B)

Dret admin. II (3A)

Dret admin. II (3B)

 

Doble Grau Dret-CCPP

Dret admin. I (DP)

Dret admin. II (DP)

 

Doble Grau Dret-Criminologia

Dret admin. I (DV)

Dret admin. II (DV)

 

Doble Grau CCPP-Sociologia

Dret admin. II (PS)

 

Grau Periodisme

Dret de la comunicació.

 

Grau Turisme

Regulació sectorial del turisme (GX)

 

Àrea de Dret Processal

Grau Dret

Anexo Guía Derecho Procesal I (Introducción) Grupo C (C Sanchis) 2019-2020.pdf

Anexo Guía Derecho Procesal I (Introducción) Grupo D (C Sanchis) 2019-2020.pdf

Anexo Guía Derecho Procesal I (Introducción) Grupo N (E de Luis y J Temporal) (2019-2020).pdf

Anexo Guía Derecho Procesal I (Introducción) Grupos K y L (L Navarro) 2019-2020.pdf

Annex Guia_Dret Processal I (Introducció) (Grup U) E de Luis y E Simó (2019-2020).pdf

Annex Guia Dret Processal I (Introducció) Grup X (A Lucas) 2019-2020.pdf

Anexo Guia Derecho Procesal II (Grupo A) M Ortells (2019-2020).pdf

ANNEX GUIDE Civil Procedural Law (Group AR) P Llopis (2019-2020).pdf

Anexo Guia Derecho Procesal II (Grupo B) M Ortells (2019-2020).pdf

Anexo Guia Derecho Procesal II (Grupos C y D) MJ Mascarell (2019-2020).pdf

Anexo Guía Derecho Procesal II (Grupo E) P Llopis y M Cantos (2019-2020).pdf

Anexo Guia Derecho Procesal II (Grupo N) A Montesinos (2019-2020).pdf

Annex Guia Dret Processal II (Grup V) C Colechá (2019-2020).pdf

Annex Guia Dret Processal II (Grup W) C Colechá (2019-2020).pdf

Annex Guia Dret Processal II (Grup X) A Todolí (2019-2020).pdf

Annex Guide Criminal Procedural Law (Group AR) P Llopis (2019-2020).pdf

Anexo Guia Derecho Procesal III (Grupo C) MJ Jordán y R Borges (2019-2020).pdf

Anexo Guia Derecho Procesal III (Grupos K y L) L Navarro (2019-2020).pdf

Anexo Guia Derecho Procesal III (Grupo M) J Temporal (2019-2020).pdf

Annex Guia Dret Processal III (Grup V) A Lucas (2019-2020).pdf

Annex Guia Dret Processal III (Grup W) A Lucas y R Borges (2019-2020).pdf

Annex Guia Dret Processal III (Grup X) J Temporal (2019-2020).pdf

Anexo Guía Litigación y Teoría de la prueba (Grupo A) J Bonet (2019-2020).pdf

Annex Guia Litigació i Teoria de la prova (Grup X) J Bonet (2019-2020).pdf

Grau Criminologia

Anexo Guía Derecho Procesal Penal I (Grupo CB) L Cucarella (2019-2020).pdf

Anexo Guía Derecho Procesal Penal II (Grupo CA) MJ Navarro (2019-2020).pdf

Anexo Guía Género y Violencia (2019-2020).pdf

Doble Grau Ade-Dret

Annex Guia Dret Processal II (Grup 3A) O Urquizu (2019-2020).pdf

Annex Guia Docent Dret Processal III (Grup 4A) P Llopis (2019-2020).pdf

 

Doble Grau Dret-CCPP

 

Anexo Guia Derecho Procesal I (Introducción) Grupo DP (J Jiménez) 2019-2020.pdf

Anexo Guia Derecho Procesal III (Grupo DP) J Jiménez (2019-2020).pdf

 

Doble Grau Dret-Criminologia

Anexo Guia Derecho Procesal Penal I (Grupo DC) L Cucarella (2019-2020).pdf

Anexo Guia Derecho Procesal Penal II (Grupo DC) JM Ballester (2019-2020).pdf

Anexo Guía Género y Violencia (2019-2020).pdf

Annex Guia Mediació (Grup DV) A Lucas (2019-2020).pdf

Anexo Guia Derecho Procesal II (Grupo DC) V Albert (2019-2020).pdf