Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Civil Logo del portal

Departament de Dret Civil

Un poc d'història

El Departament de Dret civil de la Universitat de València és el successor directe de les primeres càtedres de lleis que se varen dotar al constituir-se la Universitat de València l'any 1500. El Mestre Miranda va ser el primer titular que regentà la càtedra al curs 1499-1500. El mestre Miranda llegia la lliçò a les tres de la vesprada, i gaudia d'un sou anual de 25 lliures.

Doncs, la Universitat de València porta explicant Dret civil a les seues aules més de 500 anys.

Dintre els catedràtics que s'han succeit al voltant de les càtedres de Dret civil valentines, hi han personatjes il·lustres i erudites com MAYANS I SÍSCAR, o PÉREZ PUJOL; també codificadors, ministres que signaren el decret d'abolició definitiu de la Inquisició; diputats a Cádiz i Madrid com Garelly; i senadors com CALABUIG I CARRÁ; hi han magistrats del Tribunal Suprem (dos, al menys, presidents: GARELLY i CASTÁN TOBEÑAS) i un magistrat del Tribunal Constitucional (DÍEZ-PICAZO). D'aquestes càtedres eixiren els llibres que durant dos segles varen formar als civilistes de tota Espanya: uns perque el govern els nomenà llibres de text (Ilustración del Derecho real de España de J. Sala, amb gran predicament a Mèxic, i Lecciones elementales de historia y de derecho civil, mercantil y penal de DEL VISO); i altres, per l'autoritat científica dels seus autors, tan llunyans en la seva manera de concebre i exposar el Dret civil (Derecho civil español, común y foral de José CASTÁN, i Fundamentos del Derecho civil patrimonial de L. Díez-Picazo).