Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Financer i Història del Dret Logo del portal

Doble Grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració

1r curs

Crèdits totals: 75 | Obligatori: 69, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34961 Història contemporània d'Espanya i de les institucions juridicopolítiques 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

4n curs

Crèdits totals: 69 | Obligatori: 69.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35223 Dret financer i tributari I 6 Obligatori Veure fitxa

5r curs

Crèdits totals: 63 | Obligatori: 63.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35224 Dret financer i tributari II 6 Obligatori Veure fitxa
35225 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
34993 Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 18 Obligatori Veure fitxa
34994 Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35201 Història del dret 9 Optatiu Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.