Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Financer i Història del Dret Logo del portal

Grau en Dret

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35201 Història del dret 9 Formació bàsica Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Formació bàsica Veure fitxa

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35223 Dret financer i tributari I 6 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35224 Dret financer i tributari II 6 Obligatori Veure fitxa
35225 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
35228 Pràcticum 10,5 Obligatori Veure fitxa
35229 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35237 Fiscalitat de l'empresa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35261 Història dels codis i de les constitucions 4,5 Optatiu Veure fitxa
35247 Règim pressupostari dels ens públics 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.