Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Financer i Història del Dret Logo del portal

Codi programa: 3110

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorado-derechos-humanos

Organització:Institut de Drets Humans

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D. Ricardo Juan Sánchez

Places ofertes de nou ingrés:15 places

Objectius: Aquest programa té com a objectiu la formació avançada per a l'obtenció del títol oficial de doctor, i així promou estratègies sòlides de formació d'investigadors que contribuïsquen al desenvolupament del coneixement en drets humans. Tot això, des d'una perspectiva de recerca fonamental de base acadèmica, i també amb una orientació adreçada a la praxi professional en els diversos sectors jurídics. Es tracta d'un programa interdisciplinari que pretén posar en comú i confrontar visions diferents dels drets humans i així influir en les recerques i en un model de treball innovador i adaptat a les noves exigències de l'EEES. L'objectiu temàtic del programa consisteix a analitzar, des d'un enfocament integral, la realitat dels drets humans en les societats contemporànies i identificar els principals reptes i problemes amb què es troben i es poden trobar en el futur.

Descripció: El programa de doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional compta amb la menció cap a l'excel•lència atorgada pel Ministeri d'Educació, i se situa entre els vuit programes de doctorat en Dret que van obtenir aquesta menció a Espanya. La concessió de la menció cap a l'excel•lència avala, sens cap mena de dubte, la trajectòria en formació de tercer cicle implementada per la Universitat de València en els últims anys i l'excel•lència acadèmica del programa de doctorat. El programa actual suposa l'adaptació a la nova normativa, regulada pel RD 99/2011, de 28 de gener, del programa de doctorat del mateix nom vigent a la Universitat de València des del curs 2009-2010, en el qual van confluir cinc programes de doctorat de la Universitat. El primer, vinculat al Departament d'Història del Dret: “Metodologia i Investigació en Història del Dret”; el segon i el tercer, vinculats al Departament de Dret Administratiu i Processal: “Una Nova Justícia Penal”, de caràcter departamental, i “Problemes Actuals del Dret”, de caràcter internacional; un quart programa vinculat al Departament de Dret Penal: “Tendències Actuals del Dret Penal”; i finalment un programa de doctorat interdepartamental i interuniversitari (a través del programa Consolider-Enginy): “Drets Fonamentals. La lluita pels Drets”. Aquests cinc programes van abandonar part del seu contingut original per integrar-se en el doctorat sobre la matèria que els era comuna a tots, els drets humans, d'evident utilitat social, amb la qual cosa s’aconseguia, d'una banda, oferir una perspectiva holística de l'ensenyament en drets humans i, de l’altra, optimitzar els recursos docents i de recerca. En aquest sentit, el doctorat planteja un model de treball extremadament innovador i adaptat a les noves exigències.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: doctoradoddhh@uv.es