Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Penal Logo del portal

Grau en Criminologia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35052 Criminologia I 9 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35062 Dret penal I 9 Obligatori Veure fitxa
35069 Política criminal 6 Obligatori Veure fitxa
35068 Seguretat pública i privada 9 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35065 Dret penal de menors 6 Obligatori Veure fitxa
35063 Dret penal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35064 Dret penitenciari 6 Obligatori Veure fitxa
35073 Mediació 6 Obligatori Veure fitxa
35077 Policia científica 7,5 Obligatori Veure fitxa
35070 Victimologia 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35072 Gènere i violència 4,5 Obligatori Veure fitxa
35095 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
35094 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35085 Delinqüència organitzada 4,5 Optatiu Veure fitxa
35091 Investigació d'accidents 4,5 Optatiu Veure fitxa
35089 Investigació privada: tècniques i deontologia professional 4,5 Optatiu Veure fitxa
35090 Mitjans i tècniques d'intervenció 6 Optatiu Veure fitxa
35093 Seguretat viària 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.