Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Economia Aplicada Logo del portal

La Comissió d'OCA està formada pel president, nomenat pel Director del departament, els coordinadors de les unitats docents del departament, i pels representants del departament en les diferents CAT's. 

 

 

Nom Categoria Contacte
COLL SERRANO, VICENTE T.U. - President/a Comissió 96 382 86 40
Vicente.Coll@uv.es
HERNANDEZ CARRION, JOSE RODOLFO T.U. - Coord. U.D. Economia Política 96 382 86 60
rodolfo.hernandez@uv.es
PLA JULIAN, ISABEL T.U. - Coord. U.D. Política Econòmica 96 382 8420
isabel.pla@uv.es
AYBAR ARIAS, CRISTINA T.U. - Coordinadora U.D. Estadística 96 382 86 38
cristina.aybar@uv.es
GRANELL PEREZ, RAFAEL T.U. - Coordinador U.D. Hicenda Pública 96 382 86 23
rafael.granell@uv.es
TAMBORERO SANJUAN, MARIA PILAR T.E.U. - CAT ECO Titular-Area d'Economia Aplicada 96 382 8643
Pilar.Tamborero@uv.es
DESCALÇ I TORMO, ASENSI T.U. - CAT ECO Suplent-Area d'Economia Aplicada 96 382 8613
Asensi.Descals@uv.es
MOLES MACHI, MARIA CRUZ T.U. - CAT ECO Titular Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 8614
Cruz.Moles@uv.es
COLOM ANDRES, MARIA CONSUELO T.U. - CAT ECO Suplent Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 86 42
Consuelo.Colom@uv.es
AFCHA CHAVEZ, SERGIO MOISES Contractat Doctor - CAT ADE Titular-Àrea d'Economia Aplicada 96 162 5496
sergio.afcha@uv.es
SUCH JUAN, JUAN BAUTISTA T.U. - CAT ADE Suplent-Àrea d'Economia Aplicada 96 382 84 11
Juan.Such@uv.es
VERES FERRER, ERNESTO C.U. - CAT ADE (Titular) Area de Mètodes Cuantitatius 96 382 84 24
Ernesto.Veres@uv.es
MENDEZ MARTINEZ, SALVADOR T.U. - CAT ADE (Suplent) Area de Mètodes Cuantitatius 96 382 86 50
salvador.mendez@uv.es
NACHER ESCRICHE, JOSE MARIA T.U. - CAT Turisme Titular-Àrea d'Economia Aplicada 96 382 8639
Jose.M.Nacher@uv.es
SEGUI ALCARAZ, ANTONI A.D. - CAT Turisme Suplent-Àrea d'Economia Aplicada 96 162 51 68
antoni.segui@uv.es
YAGUE PERALES, ROSA MARIA T.U.- CAT Turisme (Titular) Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 8629
rosa.m.yague@uv.es
MARTINEZ DE LEJARZA ESPARDUCER, JUAN T.E.U. - CAT Turisme (Suplent) Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 8561 J.Mtnez.Lejarza@uv.es
SAJARDO MORENO, ANTONIA T.U. - CAT Dret (Titular) Àrea d'Economia Aplicada 96 382 8612
Antonia.Sajardo@uv.es
PUCHADES NAVARRO, MIGUEL T.U. - CAT Dret (Suplent) Àrea d'Economia Aplicada 96 382 8128
Miguel.Puchades@uv.es
DALMAU LLISO, JUAN CARLOS T.U. - CAT CC Polítiques i Admó. (Suplent) 96 382 8633
juan.c.dalmau@uv.es
ROIG COTANDA, JOSE MANUEL T.U. - CAT CC Polítiques i Admó (Titular) 96 382 8419
Jose.M.Roig@uv.es
DE ARRIBA BUENO, RAUL T.U. - CAT Sociologia (Titular) 96 162 51 40
raul.de-arriba@uv.es
MARCH I POQUET, JOSEP MARIA T.U. - CAT Sociologia (Suplent) 96 382 86 19
josep.m.march@uv.es
GALLEGO BONO, JUAN RAMON T.U. - CAT Relacions Laborals (Titular) Àrea d'Economia Aplicada 96 382 8648
Juan.R.Gallego@uv.es
COLOM JAEN, ARTUR A.D. - CAT de Treball Social (Titular) Àrea d'Economia Aplicada 96 382 86 25
artur.colom@uv.es
ROHR TRUSHCHELEVA, MARGARITA A.D. - CAT de Treball Social (Suplent) Àrea d'Economia Aplicada 96 382 84 05
margarita.rohr@uv.es
ROIG COTANDA, JOSE MANUEL T.U. - CAT International Business (Titular) Àrea d'Economia Aplicada 96 382 84 19
Jose.M.Roig@uv.es
HIGON TAMARIT, FRANCISCO T.U. - CAT International Business (Suplent) Àrea d'Economia Aplicada 96 382 8632
Francesc.Higon@uv.es
CASINO MARTINEZ, ALEJANDRO C.E.U. - CAT International Business (Titular) Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 86 24
Alejandro.Casino@uv.es
CABALLER TARAZONA, MARÍA Contractada Doctora- CAT International Business (Suplent) Àrea de Métodes Cuantitatius 96 162 53 88
Maria.Caballer@uv.es
HIGON TAMARIT, FRANCISCO T.U. - CAT de FIC (Titular) Àrea d'Economia Aplicada 96 382 8632
Francesc.Higon@uv.es
SEGUI ALCARAZ, ANTONI Ayudant Doctor. - CAT de FIC (Suplent) Àrea d'Economia Aplicada 96 162 5168
antoni.segui@uv.es
CARRASCO ARROYO, SALVADOR C.E.U. - CAT de FIC (Titular) Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 84 16
Salvador.Carrasco@uv.es
LOPEZ RODRIGUEZ, Mª ISABEL T.U. - CAT de FIC (Suplent) Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 86 17
Maria.I.Lopez@uv.es
PAVIA MIRALLES, JOSE MANUEL C.U. - CAT de GBIA (Titular) Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 84 04
jose.m.pavia@uv.es
ALVAREZ JAREÑO, JOSE ANTONIO Associat - CAT de FIC (Suplent) Àrea de Métodes Cuantitatius 96 382 8636
jose.a.alvarez@uv.es