Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Física i Esportiva Logo del portal

Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 46, Optatiu: 14.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43911 Direcció i planificació estratègica d'organitzacions i servicis esportius 4 Obligatori Veure fitxa
43915 El consumidor d'activitat física i esport 3 Obligatori Veure fitxa
43916 La qualitat del servici en la gestió de l'esport 3 Obligatori Veure fitxa
43918 Marco legal i gestió financera i comptable en entitats de l'activitat física i l'esport 7 Obligatori Veure fitxa
43913 Màrqueting de l'esport 4 Obligatori Veure fitxa
43917 Organització de recursos humans en entitats d'activitat física i esport 5 Obligatori Veure fitxa
43912 Planificació i gestió d'activitats i esdeveniments esportius 4 Obligatori Veure fitxa
43914 Planificació i gestió d'instal•lacions d'activitat física i esport 4 Obligatori Veure fitxa
43921 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 14 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43920 Investigació aplicada en gestió de l'activitat física i l'esport 8 Optatiu Veure fitxa
43919 La certificació del coneixement científic 6 Optatiu Veure fitxa
50008 Pràctiques externes en entitats, instal·lacions i servicis esportius públics i privats 14 Optatiu Veure fitxa