Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Física i Esportiva Logo del portal

Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42392 Investigació aplicada I 12 Obligatori Veure fitxa
42393 Investigació aplicada II 12 Obligatori Veure fitxa
42391 Investigació qualitativa 10 Obligatori Veure fitxa
42390 Investigació quantitativa 10 Obligatori Veure fitxa
43910 La investigació i la certificació del coneixement científic 4 Obligatori Veure fitxa
42394 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens