Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Grau en Educació Social

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33456 Estratègies per a l'aprenentatge i la participació a la universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
33452 Fonaments històrics de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33472 Educació social comparada 6 Obligatori Veure fitxa
33477 Política de l'educació 6 Obligatori Veure fitxa
33459 Pràctiques externes. Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33473 Educació internacional 6 Obligatori Veure fitxa
33475 Història de l'educació social a Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
33478 Política de l'educació social 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Optatiu: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33460 Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius 25 Obligatori Veure fitxa
33492 Treball de fi de grau 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 27 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33474 Cooperació al desenvolupament i l'educació 4,5 Optatiu Veure fitxa
33479 Iniciatives i models de política juvenil 4,5 Optatiu Veure fitxa
33480 Intervenció i mediació educativa 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.