Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Optatiu: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42896 Cooperació al desenvolupament 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 36 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 10, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42918 Treball fi de màster 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42898 Mètodes, tècniques i instruments per a la planificació i gestió del desenvolupament local 15 Optatiu Veure fitxa
42905 Polítiques i gestió sanitària 10 Optatiu Veure fitxa