Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 24

Crèdits optatius: 56

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2107

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mcad

Places ofertes de nou ingrés: 45

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Politècnica de València, Universidat d´Alacant i Universidat Miguel Hernández d´Elx

Comissió de Coordinació Acadèmica Joaquín Martín Cubas (Codirector)
María Trelis Villanueva (Codirectora)
Mª Carmen Lloret Catalá
Albert Mora Castro
Ana Sales Ten
José Miguel Soriano del Castillo
Mª Luisa Vázquez de Agredos
Susana Cazorla Martínez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La complexitat i la preocupació creixent sobre el desenvolupament i la pobresa han portat a organismes internacionals, estats i organitzacions socials a demanar professionals qualificats amb una formació específica i interdisciplinària. El màster en Cooperació al Desenvolupament (MCAD) es proposa respondre a aquesta necessitat i oferir una formació d’alt nivell amb dos perfils complementaris d’egressats: el professional i l’investigador. El primer vol respondre al procés de professionalització del sector, amb clara vocació pràctica, orientada a adquirir coneixements i habilitats per a la resolució de problemes reals i concrets. Aquesta orientació pràctica es complementa amb una reflexió crítica sobre la fonamentació teòrica que la sustenta, de manera que l’estudiant contraste les discussions teòriques amb experiències reals en contextos diversos. L’itinerari investigador pretén dotar-lo de les bases metodològiques d’investigació des de les quals desenvolupar un pensament sistemàtic i crític, que aporte les bases per a una acció consistent i eficaç en els diferents àmbits del desenvolupament des de les distintes especialitats.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Cooperació al Desenvolupament

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: mcad@uv.es