Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Creació i dinamització de la biblioteca, adequació de la sala d'ordinadors i promoció de l'apoderament de la població del centre d'infància vulnerable de Bambey (el Senegal) amb enfocament de gènere i d'infància. 

Coordinadora: Roser Grau Vidal

roser.grau@uv.es

 

Convocatòria i concessió del projecte:

https://www.uv.es/coopweb/2022/concesio%CC%*81n_VI.pdf

 

Objectius:

L'objectiu general del projecte és dinamitzar el centre de dia d'infància vulnerable de Bambey (el Senegal). Els objectius específics que es pretenen aconseguir en el projecte que es presenta són:

 • OE.1: Reformar l'espai destinat a la biblioteca del centre d'infància vulnerable de *Bambey (el Senegal).
 • OE.2: Crear la biblioteca del centre d'infància vulnerable de *Bambey (el Senegal).
 • OE.3: Dinamitzar la biblioteca del centre d'infància vulnerable de Bambey (el Senegal) a través de la creació d'un grup de lectura i de tallers infantils d'animació a la lectura.
 • OE.4: Adequar la sala d'ordinadors a partir de la instal·lació dels quals ha donat la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València.
 • OE.5: Desenvolupar diverses formacions destinades a la població jove i adulta de la ciutat. 


Activitats

Per a aconseguir els objectius proposats, es desenvoluparen una sèrie d'activitats relacionades. És important esmentar que la compra de mobiliari, generadors elèctrics i llibres es realitzara en Bambey, amb l'objectiu de promoure el comerç local. Així mateix, per a realitzar la reforma, si es precisara, es contractara una empresa també local.

 • Reforma de l'espai destinat a la biblioteca. Per a poder situar la biblioteca es requereix realitzar xicotetes reformes en l'espai actual. Aquestes reformes es valoraren amb l'ajuda de les persones d'allí.
 • Compra i instal·lació de mobiliari per a la biblioteca. Per a poder crear la biblioteca es precisa la compra de prestatgeries, taules, cadires, llums i mobiliari per als xiquets i les xiquetes (tipus catifa i taules i cadires xicotetes).
 • Compra de llibres per a la biblioteca. Després de la reforma i del mobiliari es precisa la compra de llibres d'acord amb les necessitats de la població i la instal·lació dels mateixos de forma ordenada.
 • Grup de lectura. Es proposa la creació d'un grup de lectura mensual amb l'objectiu de dinamitzar la biblioteca i animar a la població jove i adulta a la lectura. Per a això, es buscara a una persona responsable que puga coordinar el grup.
 • Animació a la lectura. Així mateix, es realitzaren activitats i tallers per a animar a la població infantil a connectar amb la lectura. Per als mes xicotets es proposarà la compra d'àlbums il·lustrats. Aquestes activitats poden ser: contacontes, lectures compartides, activitats d'art i lectura, entre altres.
 • Compra de generadors elèctrics. Tal com s'ha especificat en apartats anteriors, la ciutat de Bambey té dificultats elèctriques freqüents, perquè es produeixen, en nombroses ocasions talles de llum que afecten a tota la població. Per això, es considera molt adequat la compra de generadors elèctrics a gasolina per a poder mantindre la llum en el centre d'infància vulnerable.
 • Taller d'alfabetització. Segons l'experiència de les dues associacions locals, una part important de la població de Bambey és analfabeta. D'acord amb aquesta dada es precisen urgentment la posada en funcionament d'accions per a combatre aquestes xifres. En aquest sentit, des de l'elaboració d'aquest projecte es proposa l'activació d'un taller de alfabetització. Dirigit a tota la població analfabeta.
 • Taller d'iniciació digital. Un dels reptes de la població d'aquesta ciutat és la iniciació digital. El centre de. infància vulnerable té un professor d'informàtica que en l'actualitat ha iniciat diversos cursos d'informàtica per a persones joves i adultes gràcies al projecte de Càtedra UNESCO. A través d'aquest projecte es pretén poder ampliar l'oferta d'aquests cursos a la màxima població possible.
 • Formació per a dones. Un dels objectius d'aquest projecte és poder oferir formació impartida per docents de la ciutat a les dones en diversos àmbits amb el propòsit que aquestes adquirisquen les competències personals i tècniques necessàries per a afavorir el apoderament, l'emprenedoria de projectes individuals i col·lectius i l'accés a l'ocupació. Així mateix, cal destacar que les necessitats que elles mateixes destaquen són les que a continuació es detallen en forma de tallers formatius.
 • Formació de dones en lideratge
 • Formació de dones en cultiu de cereals
 • Formació de dones en jabonería
 • Formació de dones en teixits
 • Totes les activitats proposades són fruit de les necessitats de la població, perquè són els qui han realitzat les propostes.

ODS relacionats amb el projecte:
A continuació es descriuen els ODS relacionats amb el projecte que es presenta:
OD4. Educació de qualitat

 • Meta ODS 4.2 D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen accés als serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i educació preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a l'ensenyament primari.
 • Meta ODS 4.4 D'ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria
 • Meta ODS 4.5 D'ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat
 • Meta ODS 4.7 D'ací a 2030, assegurar que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible o 4.a Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguen en compte les necessitats dels xiquets i les persones amb discapacitat i les diferències de gènere, i que oferisquen entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a tots.

ODS 5: Igualtat de gènere

 • Meta ODS 5.6 Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius segons els acords de conformitat amb el Programa de Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Pequín i els documents finals de les seues conferències de examen.
 • o 5.b Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'apoderament de les dones.

OD10. Reducció de les desigualtats

 • Meta ODS 10.2 D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

 

Activitats:

Se ha presentat un breu informe de activitats en la IX Jornada de Cooperació Universitària al Desenvolupament 2023: 

accés web

accés programa de la Jornada

Galeria d'imatges de la Jornada de Cooperació 2023:

Portada web Cooperació

Imatge presentació J.M. Senent

 

Imatge presentació M.J. Perales