Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Estadística i Investigació Operativa Logo del portal

El Departament

El Departament naix en 1970 amb la creació de la càtedra de Càlcul de Probabilitats i Estadística Matemàtica en la Facultat de Ciències, càtedra ocupada per D. Segundo Gutiérrez Cabria, qui va ser el primer Director. Posteriorment, amb la divisió de la Facultat, es va crear el Departament i va passar a adscriure's a la nova Facultat de Matemàtiques.

El Departament inclou als professors de l'àrea de coneixement d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València, els quals desenvolupen la seua investigació en molt diversos camps de Probabilitat, Estadística i Investigació Operativa, participant en projectes, convenis i contractes amb empreses i institucions públiques.

El programa de doctorat ha produït en estos anys més de cinquantes tesis doctorals. Enguany comença un nou programa, conjunt amb el Departament d'Estadística, Investigació Operativa Aplicades i Control de la Universitat Politècnica de València.

El Departament té docència en les titulacions de:

 • Llicenciatura en Matemàtiques
 • Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
 • Llicenciatura en Biologia
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Informàtica
 • Llicenciatura en Medicina
 • Llicenciatura en Odontologia
 • Diplomatura en Podologia
 • Diplomatura en Criminologia
 • Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
 • Llicenciatura en Periodisme