Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Estadística i Investigació Operativa Logo del portal

VABAR és un grup d'investigació en Estadística Bayesiana els membres de la qual estan o han estat relacionats amb la Universitat de València. Aquest grup és una continuació de l'antic GEeitema creat en 2002 pels nostres volguts Susie Bayarri i Juan Ferrándiz (Gudo).

VABAR té un nucli important a la Universitat de València, però la majoria dels seus membres actuals pertanyen a altres institucions, espanyoles, europees o americanes (vabar.es). El nostre objectiu és generar coneixement estadístic bayesià tant metodològic com aplicat. Tots dos tipus de coneixement solen generar sinergies que es retroalimenten mútuament. El territori aplicat ens permet també connectar el món de l'estadística i les dades amb aquelles disciplines científiques que necessiten de l'estadística per a generar i consolidar coneixement.

Les nostres principals línies d'investigació són:

  • Anàlisi de sensibilitat d'índexs eficiència i productivitat
  • Cartografia, detecció de llindars d'epidèmies i vigilància epidemiològica de malalties
  • Quantificació bayesiana de la incertesa
  • Estadística espacial
  • Inferència bayesiana en dades longitudinals
  • Joint models bayesians de dades longitudinals i de supervivència
  • Mètodes bayesians espaciotemporals
  • Models bayesians per a l'anàlisi de dades de supervivència
  • Models de distribució d'espècies
  • Models jeràrquics bayesians (dades agrícoles, ecològics, socials, econòmics, arqueològics, etc)