Logo de la Universitat de València Logo Departament de Física Teòrica Logo del portal

HORARI

CALENDARI PER GRUPS

ORDRE DE GRUPS PER PRÀCTIQUES

L'experimentació juga un paper essencial en Física, no solament com a font directa de coneixement sinó també com a mitjà per a validar o refutar les teories proposades. El treball de laboratori en els estudis de Física ha de tenir com a objectiu principal fer comprendre a l'alumne aquest paper essencial.
L'assignatura de “Laboratori de Física Quàntica" s'ha dissenyat per a intentar aconseguir aquest objectiu en un camp de la Física que requereix, a nivell teòric, un elevat nivell d'abstracció mental. Així, els experiments de laboratori que es proposen pretenen, d'una banda, una introducció fenomenológica-històrica de les idees quàntiques (fotons, nivells d'energia en àtoms, relació moment - longitud d'ona...) que van conduir al naixement de la Mecànica Quàntica i, d'altra banda, una millor comprensió conceptual d'aquesta.

Situació:    Campus de Burjassot.  Facultat de Física, Bloc C, primer pis.

Tel:    (34) 963544040


 

Per a qualsevol sugerència, podeu fer-la ací