Logo de la Universitat de València Logo Departament de Fisioteràpia Logo del portal

Grau en Fisioteràpia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33003 Biomecànica i física aplicada 6 Formació bàsica Veure fitxa
33005 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
33006 Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 6 Formació bàsica Veure fitxa
33011 Coneixement i història de la fisioteràpia 6 Obligatori Veure fitxa
33012 Valoració en fisioteràpia I 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Formació bàsica: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33009 Afeccions i enfocament terapèutic del sistema nerviós 6 Formació bàsica Veure fitxa
33007 Patologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33008 Patologia i enfocament terapèutic de l'aparell locomotor 6 Formació bàsica Veure fitxa
33010 Patologia i enfocament terapèutic del sistema respiratori i cardiovascular 6 Formació bàsica Veure fitxa
33017 Administració, deontologia i legislació de la professió 4,5 Obligatori Veure fitxa
33016 Cinesiteràpia 9 Obligatori Veure fitxa
33018 Fisioteràpia comunitària i salut pública 4,5 Obligatori Veure fitxa
33014 Procediments generals d'intervenció en fisioteràpia I 6 Obligatori Veure fitxa
33015 Procediments generals d'intervenció en fisioteràpia II 6 Obligatori Veure fitxa
33013 Valoració en fisioteràpia II 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33022 Fisioteràpia cardiocirculatòria 6 Obligatori Veure fitxa
33019 Fisioteràpia de l'aparell locomotor 6 Obligatori Veure fitxa
33020 Fisioteràpia del sistema nerviós 6 Obligatori Veure fitxa
33026 Fisioteràpia en especialitats clíniques III 6 Obligatori Veure fitxa
33027 Fisioteràpia en especialitats clíniques IV 6 Obligatori Veure fitxa
33024 Fisioteràpia en especialitats clíniques I 6 Obligatori Veure fitxa
33025 Fisioteràpia en especialitats clíniques II 6 Obligatori Veure fitxa
33021 Fisioteràpia respiratòria 6 Obligatori Veure fitxa
33028 Metodologia de la investigació en ciències de la salut 6 Obligatori Veure fitxa
33035 Pràcticum clínic I 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 51, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33036 Pràcticum clínic II 34 Obligatori Veure fitxa
33023 Teràpia osteopàtica 4,5 Obligatori Veure fitxa
33038 Treball fi de grau 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33033 Fisioteràpia de l'esport 4,5 Optatiu Veure fitxa
33031 Nutrició en fisioteràpia 4,5 Optatiu Veure fitxa
33032 Preparació física aplicada a la fisioteràpia 4,5 Optatiu Veure fitxa
33034 Tècniques de primers auxilis per a fisioterapeutes 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.