Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de la Ciència i Documentació Logo del portal

Grau en Informació i Documentació

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33865 Introducció a informació i documentació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33866 Unitats i sistemes d'informació documental 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33828 Automatització de centres 6 Obligatori Veure fitxa
33833 Catalogació automatitzada 6 Obligatori Veure fitxa
33834 Catalogació general 6 Obligatori Veure fitxa
33831 Fonts, recursos i serveis d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
33826 Gestió de recursos en unitats d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
33835 Llenguatges documentals 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33851 Bibliometria 6 Obligatori Veure fitxa
33850 Estudis de conducta informativa i necessitats d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
33827 Avaluació de sistemes d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
33830 Fonts d'informació especialitzades 6 Obligatori Veure fitxa
33836 Tècniques d'indexació i resum 6 Obligatori Veure fitxa
33852 Tècniques d'investigació documental 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33855 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
33856 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33832 Accés obert a la documentació científica 6 Optatiu Veure fitxa
33829 Alfabetització informacional 6 Optatiu Veure fitxa
33839 Interacció persona-ordinador 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.