Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de la Ciència i Documentació Logo del portal

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33969 Documentació i metodologia científica 4,5 Obligatori Veure fitxa

4n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 45, Optatiu: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33971 Treball fi de grau en Nutrició Humana i Dietètica 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 15 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.