Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de la Ciència i Documentació Logo del portal

Grau en Odontologia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34708 Documentació, professionalisme i odontologia forense 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 43,5, Optatiu: 10,5, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34729 Salut, societat i cultura 4,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 10,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34734 Introducció a la investigació en odontologia, publicació i difusió de resultats 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.