Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Informàtica Logo del portal

Grau en Enginyeria Multimèdia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34853 Fonaments de computadors 6 Formació bàsica Veure fitxa
34831 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34833 Enginyeria, societat i universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
34852 Programació 6 Formació bàsica Veure fitxa
34832 Tecnologia de computadors 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34854 Bases de dades i sistemes d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
34839 Entorns d'usuari 6 Obligatori Veure fitxa
34837 Estructura de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
36483 Estructures de dades i algorismes 6 Obligatori Veure fitxa
36480 Fonaments d'informàtica gràfica 6 Obligatori Veure fitxa
34847 Fonaments de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
36482 Gràfics per computador 6 Obligatori Veure fitxa
34857 Programació hipermèdia 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34845 Animació 6 Obligatori Veure fitxa
34841 Gestió de projectes 6 Obligatori Veure fitxa
34855 Informació multimèdia 6 Obligatori Veure fitxa
34840 Enginyeria del programari 6 Obligatori Veure fitxa
34843 Programació multimèdia 6 Obligatori Veure fitxa
34858 Xarxes multimèdia 6 Obligatori Veure fitxa
34846 Simulació 6 Obligatori Veure fitxa
36481 Sistemes d'àudio 6 Obligatori Veure fitxa
34838 Sistemes operatius 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34862 Aspectes legals de les TIC 6 Obligatori Veure fitxa
34842 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34844 Projecte final de grau en Enginyeria Multimèdia 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34865 Aplicacions per a dispositius mòbils 6 Optatiu Veure fitxa
34827 Desenvolupament de videojocs 6 Optatiu Veure fitxa
36473 Interacció multimodal 6 Optatiu Veure fitxa
34672 Llenguatges de programació 6 Optatiu Veure fitxa
36404 Mineria de dades i aprenentatge màquina 6 Optatiu Veure fitxa
34686 Programació avançada 6 Optatiu Veure fitxa
36438 Programació paral·lela 6 Optatiu Veure fitxa
36478 Programació sobre targetes gràfiques 6 Optatiu Veure fitxa
34681 Seguretat informàtica 6 Optatiu Veure fitxa
34675 Sistemes de gestió de bases de dades 6 Optatiu Veure fitxa
36477 Tècniques procedurals en animació 6 Optatiu Veure fitxa
36405 Tecnologies web semàntiques 6 Optatiu Veure fitxa
36425 Visualització de dades 6 Optatiu Veure fitxa