Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Informàtica Logo del portal

Codi programa: 3159

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del doctorat: www.uv.es/infomath

Organització:Departament de Informática

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dra. Dª. Sandra Roger Varea

Places ofertes de nou ingrés:8 plazas

Objectius: El programa pretén impulsar la capacitat de recerca, innovació i transferència tecnològica en el camp de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Els objectius són: proporcionar una formació completa en les línies de recerca considerades, tant en l’aspecte fonamental, orientat a la cerca de nous resultats teòrics de gran rellevància, com en l’aplicat, dirigit a la transferència tecnològica; formar investigadores i investigadors capacitats per a la resolució de problemes complexos relacionats amb les noves tecnologies i amb el maneig de diversos tipus d’informació i diferents nivells d’abstracció; facilitar la integració de graduats i graduades com a personal científic o tecnòlegs dins de grups de treball i de recerca transnacionals en parcs cientificotecnològics, empreses tecnològiques d’innovació, universitats o instituts de recerca.

Descripció: Aquest programa de doctorat vol impulsar en gran manera la capacitat d’investigació, innovació i transferència tecnològica en el camp de les tecnologies de la informació i les comunicacions. En aquest sentit hi ha a la Universitat de València diverses iniciatives que potenciaran, juntament amb aquest programa, la productivitat i la visibilitat i impacte nacional i internacional: d’una banda, l’aposta en la implantació de graus i màsters adaptats a l’espai europeu d’ensenyament superior, així com la participació institucional en el pla Avança amb una quantitat important de fons dedicats a infraestructures de les quals es beneficiarà directament aquest programa. Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) no són únicament un sector important d’activitat econòmica en si mateix, sinó que a més són un motor essencial en tots els camps associats al coneixement en la societat europea. Les TIC s’identifiquen clarament amb el concepte d’innovació. Des del punt de vista de transferència tecnològica, aquest programa de doctorat també ofereix una formació en investigació aplicada, que serà molt útil per a professionals que vulguen treballar en parcs cientificotecnològics.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: sandra.roger@uv.es