Logo de la Universitat de València Logo Departament de Química Analítica Logo del portal

Grau en Enginyeria Química

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40,5, Optatiu: 19,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 19,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34778 Tècniques instrumentals d'anàlisi química 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.