Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Direcció d'Empreses Logo del portal

Defensa tesi doctoral

  • 26 de juny de 2023
Image de la noticia

El proper dilluns 17 de juliol de 2023, a les 11:30h, a la sala Ignasi Villalonga (1a planta Facultat d'Economia), realitzarà l'exposició de la seua tesi doctoral l'estudiant del programa Doctorat en Direcció d'Empreses En Rafael Jordà Gómez

Amb el títol:
“Family firms strategies in times of crisis: a study of the influence of socio-emotional wealth and top management team characteristics”.

Dirigida pel Dr. Alejandro Escribá Esteve i el Dr. Vicente Safón Cano

El tribunal està format per:
President: Dr. José Carlos Casillas bueno (Universidad de Sevilla)
Secretària: Dra. María Iborra Juan (Universitat de València)
Vocal: Dr. Eric Clinton (Dublin City Univesity))

Breu resum de la tesi:
L'objectiu principal d'aquest estudi és analitzar el rol dels equips directius i la influència de la família a les decisions estratègiques preses per les empreses familiars sota la perspectiva de la riquesa socioemocional (SEW). Concretament estudia com les motivacions no econòmiques que caracteritzen les empreses familiars i s'expliquen a través de la riquesa socioemocional en determinen el comportament estratègic.
A la primera part es realitza una revisió sistemàtica de la literatura sobre el procés de turnaround en empreses familiars. Un dels aspectes que més crida l'atenció és que pocs estudis sobre turnaround en empreses familiars se centren en la dimensió humana, és a dir, com aspectes com la composició dels equips directius poden determinar les decisions estratègiques d'empreses familiars en entorns de crisi provocades per factors externs.
A la segona part s'analitza l'efecte que té la composició dels equips directius en la intensitat de les estratègies de retrenchment com a resposta a crisis externes. Concretament, s’evidencia que els CEO familiars són més proclius a aplicar mesures severes de retrenchment que els CEO no familiars, en part pel fet que en la primera generació en tractar-se de CEO fundadors estan molt centrats a salvaguardar la seua inversió.
La tercera part està centrada a demostrar com la intensitat de les estratègies de retrenchment afecta la mida de l'equip directiu més o menys segons la composició de l'equip directiu. Els resultats evidencien que a mesura que les estratègies de retrenchment s'intensifiquen, es redueix la mida de l'equip directiu. Tot i això, en alguns casos, aquest efecte pot ser moderat per l'edat del CEO, l'edat de l'equip directiu, el nombre de membres de la família en relació amb la mida de l'equip directiu o la simultaneïtat d'estratègies de retrenchment/recovery. D'altra banda, l'anàlisi de les dades demostra que les dimensions de l'equip directiu creixeran com més agressives siguen les estratègies de recovery. Finalment, pel que fa al percentatge de membres de la família a l'equip directiu, els resultats evidencien que la reducció de la mida de l'equip directiu serà menor com més gran siga el nombre de membres de la família a l'equip directiu.
Per acabar, a la investigació es demostra que la composició dels equips directius a les empreses familiars que s'enfronten a crisis d'origen extern influeix en la presa de decisions, en particular pel que fa a la mida de l'equip directiu. En conseqüència, variables com l'edat mitjana de l'equip directiu, el nombre de membres de la família a l'equip directiu o l'edat del CEO influeixen en les decisions relatives a la mida de l'equip directiu després de l'aplicació d'estratègies de retrenchment.