Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

El Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix que una volta realitzada la matrícula en un programa de doctorat es materialitzarà per a cada estudiant de doctorat el document d’activitats personalitzat a efectes de registre individualitzat i de control de les activitats realitzades pel doctorand/a.

En el document d’activitats s’inscriuran totes les activitats d’interès per al desenvolupament de l`estudiant.

Les activitats transversals realitzades s’incorporaran al document d’activitats durant el mes de juliol del curs acadèmic en què s’hagen cursat.

Quant a les activitats específiques, es registraran en el document una volta realitzat el previ reconeixement de l’activitat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i traslladat aquest reconeixement a l’Escola de Doctorat.