Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

Línies d'investigació del programa

Les línies d'investigació que presenta el programa són les següents:
01.- Dret Civil
02.- Dret Mercantil
03.- Dret Financer i Tributari
04.- Ciència Política i de l'Administració
05.- Dret Constitucional
06.- Criminologia
07.- Dret Penal
08.- Dret Internacional
09.- Dret Processal
10.- Dret del Treball i de la Seguretat Social
11.- Ciències Jurídiques Bàsiques (Història del Dret, Dret Romano i Dret Eclesiàstic de l'Estat, Filosofia del Dret…)


En l'actualitat es prepara la incorporació d'una dotzena línia, la de Dret Administratiu, una vegada extingit el programa de doctorat que tenia aquesta denominació*.


* No obstant açò, poden elaborar-se i defensar-se tesis doctorals relacionades amb el Dret Administratiu dins d'aquest programa de doctorat.