Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
GOERLICH PESET, JOSE MARIA

GOERLICH PESET, JOSE MARIA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Director/a de Departament
BLASCO PELLICER, ANGEL ANTONIO

BLASCO PELLICER, ANGEL ANTONIO

PDI-Catedratic/a d'Universitat

(9638) 28755

angel.blasco@uv.es

CARDONA RUBERT, MARIA BELEN

CARDONA RUBERT, MARIA BELEN

PDI-Catedratic/a d'Universitat
ALFONSO MELLADO, CARLOS LUIS

ALFONSO MELLADO, CARLOS LUIS

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Campus: Tarongers - Fac. Derecho Web: www.carlos-alfonso.com Horiario de localización: Consultar Web

(9616) 25268

carlos.l.alfonso@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

ROQUETA BUJ, REMEDIOS

ROQUETA BUJ, REMEDIOS

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
BALLESTER PASTOR, MARIA AMPARO

BALLESTER PASTOR, MARIA AMPARO

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Biografia
 

María Amparo Ballester Pastor és Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social en la Universitat de València (des de 2009), on és Directora de l'Institut Universitari d'Estudis de les Dones (des de 2016) i Directora de la Càtedra d'Economia Feminista (des de 2018). Es va llicenciar en Dret per la Universitat de València amb premi extraordinari en 1987. És Màster en "Industrial and Labour Relations" per Cornell University (amb beca de la Comissió Fulbright) i Doctora en Dret per la Universitat de València (1991). Des de 2017 és vicepresidenta de EUFEM (plataforma universitària d'estudis feministes i de gènere) i des de 2018 és copresidenta de la Comissió d'Igualtat de l'Associació Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Des de 2019 és vocal de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

Ha dedicat bona part de la seua trajectòria professional a la investigació en matèria de discriminació per raó de gènere en l'àmbit laboral i de seguretat social, la qual cosa s'ha reflectit en més de cent cinquanta publicacions científiques en revistes i publicacions. També ha investigat sobre discriminació laboral per altres causes (particularment per edat i per ètnia), conciliació/corresponsabilitat/temps de treball, drets dels treballadors migrants, accés al treball dels treballadors extracomunitaris, drets fonamentals en dimensió laboral, contractació temporal, Dret social de la Unió Europea, normativa de prevenció de riscos laborals i Seguretat Social. Els seus últims llibres publicats realitzen una anàlisi global de la normativa laboral i de seguretat social des d'una perspectiva de gènere BALLESTER PASTOR, Discriminación retributiva por razón de sexo. Brecha salarial y desigualdades de género en el mercado de trabajo" (Ed. Bomarzo, 2018) y Retos y perspectivas de la discriminación laboral por razón de género (Ed. Tirant lo Blanch, 2017).  

Ha realitzat diverses investigacions de Dret comparat a partir d'estades finançades en Universitats estrangeres en les quals ha sigut professora visitant, entre les quals poden destacar-se la Universitat d'Estocolm (realitzant una investigació finançada en 1996 sobre la reforma del sistema de pensions que va ser objecte posterior de publicació) o Mac Gill University a Mont-real (realitzant una investigació finançada en 2010 sobre Discriminació per raó de l'edat i gènere que va donar lloc a diverses publicacions). Des de 2014 forma part del European Network of Legal Experts in Gender *Equality and non-discrimination (òrgan assessor de la Comissió Europea en matèria de gènere). 

Ha sigut Investigadora principal en diversos projectes d'investigació competitius un d'ells finançat amb fons de la Unió Europea (projecte internacional "*Culture, *custom *and *gender" 2002-2004). És Directora del grup d'investigació interdisciplinària de la Universitat de València "Desigualtats socioeconòmiques i polítiques públiques amb perspectiva de gènere" (des de 2016). Actualment és també *Co Investigadora principal del projecte d'investigació "Análisis jurídico y sociológico de las brechas de género en las transiciones trabajo - jubilación - trabajo: factores de la desigualdad y propuestas normativas" (proyecto estatal  I+D+I orientada a los retos de la sociedad), previsto para 2019 a 2021.  

Entre 1996 i 2015 va ser magistrada suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (sala social). Ha col·laborat amb diferents entitats universitàries en activitats d'investigació, docents i de transferència de resultats. Així mateix ha col·laborat amb entitats sindicals, organitzacions empresarials, col·legis professionals, entitats locals, Administracions autonòmiques i un altre tipus d'entitats en la difusió de resultats
de la investigació i en la formació de professionals, particularment jutges/jutgessas i inspectors/as de treball.  Ha format part dels equips que han elaborat tres proposicions de llei registrades en el Congrés dels Diputats pel grup confederal Unides Podemos: proposició per a la igualtat retributiva entre dones i homes (registrada a l'octubre de 2017); proposició de llei contra la precarietat i per l'estabilitat en l'ocupació (registrada al juny de 2018); i proposició de llei de temps de treball corresponsable (registrada a l'octubre de 2018).

 

[Biografia, versió en valencià]

ALTES TARREGA, JUAN ANTONIO

ALTES TARREGA, JUAN ANTONIO

PDI-Titular d'Universitat

(9616) 25270

juan.a.altes@uv.es

ESTEVE SEGARRA, AMPARO

ESTEVE SEGARRA, AMPARO

PDI-Catedratic/a d'Universitat

(9616) 25275

amparo.esteve@uv.es

FABREGAT MONFORT, GEMMA

FABREGAT MONFORT, GEMMA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
President/a de la Junta Electoral

Facultad de Derecho Edificio Departamental Occidental Departamento de Derecho del Trabajo y de la SS Despacho 5F04 Avd./ Tarongers s/n 46071 Valencia (ESPAÑA)

(9616) 25276

gemma.fabregat@uv.es

Biografia
 

Titulació

-Llicenciatura en Dret. Premi extraordinari de Llicenciatura. Universitat de València

-Doctora en Dret. Premi extraordinari de doctorat de la Universitat de València. Premi del CES-Comunitat Valenciana a la Tesi Doctoral “El régimen jurídico de la movilidad funcional”

Experiència professional

-Professora Titular d'Universitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València (EG) des de l'any 2006

-Professora Tutora de la UNED

-Membre de l'Institut de Drets Humans

-Presidenta de la Junta Electoral de la Universitat de València (Des del 21/04/2018)

-Secretària de la Facultat de Dret de la UV. (Des del 11/03/2009 al 08/02/2011)

-Vicedegana d'Economia i Sostenibilitat Facultat de Dret. UV. (Des del 09/02/2011 al 13/03/2018)

-Àrbitre d'eleccions sindicals (DOGV 20-5-2015)

-Àrbitre del Tribunal d'Arbitratge Laboral (DOGV 4-7-2018)

-Assessora Laboral d'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (des de 2012)

-Directora d'assessorament del Departament Laboral. Despatx d'Advocats Lleytons (des de 2017)

Experiència docent

Experiència docent adscrita al Departament de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Experiència notable, àmplia i variada en matèries, en titulacions, en grau, en postgraus i doctorats de la UV i d'altres universitats -p-ex. UAB-

Direcció de 7 cursos de mediació. Codirecció -hui direcció en exclusiva- del Curs d'especialització en dret laboral. Tirant lo Blanch (24 ed.). Invitació a impartir cursos d'experts en diferents col·lectius professionals de reconegut prestigi a nivell nacional -INAP, ITSS, etc.-

Tercer quinquenni docent completat en 2016

Experiència investigadora

Autora de diferents monografies en solitari (10), en règim de coautoria (4), així capítols de llibres (44) i articles en revistes especialitzades (31)

Direcció i coordinació d'Obres col·lectives (2)

3 sexennis d'investigació concedits -l'últim amb efectes a partir del 01/01/2018-

Línies d'investigació

 1. Dret Individual de Treball en relació amb: (1) el poder de direcció de l'ocupador, (2) amb la flexibilitat interna, i dins d'aquesta, més en concret, classificació, mobilitat funcional, mobilitat geogràfica, modificació substancial de condicions de treball, etc.
 2. Igualtat de gènere entre dones i homes: Plans d'igualtat, mesures d'acció positiva, a l'igualtat en l'accés a l'ocupació
 3. Assetjament i violència en el treball: riscos psicosocials, violència laboral en el treball, assetjament, protocols d'assetjament, etc.
 4. Autònoms i laborals: delimitació dels tipus jurídics
 5. Drets Fonamentals i poder de direcció de l'empresari: càmeres de videovigilància, geolocalització, detectives, etc.
 6. Dret Col·lectiu de Treball i negociació col·lectiva (estructura, legitimació,contingut i articulació negocial), drets dels sindicats, la secció sindical i drets dels afiliats sindicals
 7. Seguretat Social: Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, així com el que té a veure amb el concepte de professió habitual com a element determinant en la IPT i també amb les beques amb prestació de serveis i la seua cotització
 8. Dret Processal: Sistemes de solució extrajudicial de conflictes, les reclamacions i indemnitzacions judicials per assetjament, els estudis a propòsit de les resolucions judicials en casos d'embaràs o en casos de discriminació per motius sindicals, etc.
 9. Prevenció de riscos laborals: Riscos específics de col·lectius en risc: dones en situació de risc durant l'embaràs, lactància, menors, contractats temporals, etc.

Tesis doctorals dirigides

5 tesis doctorals dirigides -2 en codirecció; 3 en solitari-. En procés d'elaboració directora d'altres 2 tesis doctorals

Projectes i contractes d'investigació

-Investigadora Principal DE DOS PROJECTES COMPETITIUS DEL PLA NACIONAL. I+D DER2009-10989 -L'assetjament sexual i l'assetjament moral en el treball- 1/12/2009-31/12/2012; i DER2013-43817-P -El tractament de l'assetjament moral i sexual en l'empresa- 1/1/2004-31/12/2017

-Investigadora principal d'un contracte d'investigació concedit per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene. Estudi de camp sobre el procediment de solució autònoma dels conflictes de violència laboral en els sectors de l'Administració Pública, Financer i de Consultoria de la província de València.

-Membre integrant com a col·laboradora d'un elevadíssim nombre de convenis, contractes, i projectes

Estades d'investigació en universitats de reconegut prestigi

-Tor Vergata, Roma (9 mesos)

-Bolonya (3 mesos)

-Autónoma de Madrid (3 mesos)

-Institute of Advanced legal studies, Londres (2 mesos)

-Universitat de Cambridge (1 mes)

-Universitat de Milà (2 mesos)

Transferència investigadora

-Elaboració de dictàmens, estudis i diagnòstics que se m'han encarregat i que he executat previ conveni amb l'OTRI; Instructora i mediadora en material d'assetjament laboral; Participació en la comissió redactora i negociadora de dos Plans d'Igualtat en la UV i d'altres institucions

Altres Premis

-Premi Aequitas a la trajectòria professional. Excm. Col·legi de Graduats Socials de València. 2012

Altres llocs ocupats

-Membre del Consell editorial de l'Editorial Tirant lo Blanch i avaluadora de diverses revistes científiques (3)

-Activitat d'avaluació en projectes en convocatòries públiques. I+D+i. Ministeri d'Economia i Empresa

-PDI del Claustre de la Universitat de València, des del 2005 fins hui, presidenta de diverses comissions de la Facultat de Dret (2009-2017) i membre de moltes comissions de la UV, de la Facultat de Dret, i de Comissions organitzadores i assessores de congressos i jornades

GARCIA TESTAL, ELENA

GARCIA TESTAL, ELENA

PDI-Titular d'Universitat

(9616) 25258

elena.garcia@uv.es

Biografia
 

Elena Garcia Testal és professora titular del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València. Les seves línies d’investigació han estat relacionades amb l'àmbit d’aplicació del dret del treball, especialment les relacions especials de treball i la seva protecció social, la perspectiva de gènere, la conciliació i corresponsabilitat de la vida laboral, familiar i personal, els drets de les treballadores víctimes de violència de gènere i la protecció de les treballadores domèstiques. És autora d'articles i monografies en aquestes matèries, i ha estat investigadora en diversos projectes de recerca. Forma part del Grup de Recerca 'Centre d'estudis multidisciplinaris en violència de gènere' de la Universitat de València i del 'Seminario Permanente sobre Trabajo Doméstico' de la Universidad Carlos III de Madrid.

GUAMAN HERNANDEZ, ADORACION REYES

GUAMAN HERNANDEZ, ADORACION REYES

PDI-Titular d'Universitat
LOPEZ BALAGUER, MERCEDES

LOPEZ BALAGUER, MERCEDES

PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
LOPEZ TERRADA, EVA CAROLINA

LOPEZ TERRADA, EVA CAROLINA

PDI-Titular d'Universitat
GONZALEZ COLLANTES, TALIA

GONZALEZ COLLANTES, TALIA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
ALEGRE NUENO, MANUEL

ALEGRE NUENO, MANUEL

PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

Facultat de Dret. Departament Dret del Trebal i la Seguretat Social. Despacho 5D01 Campus dels Tarongers Avenida dels Tarongers, s/n 46071 - València

(9616) 25445

manuel.alegre@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

SALCEDO BELTRAN, MARIA DEL CARMEN

SALCEDO BELTRAN, MARIA DEL CARMEN

PDI-Titular d'Universitat
FITA ORTEGA, FERNANDO LUIS

FITA ORTEGA, FERNANDO LUIS

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat

Despacho 5E08 Departamento de Derecho del Trabajo Facultad de Derecho Avda. Tarongers s/n (CP 46071)

(9616) 25254

fernando.fita@uv.es

NORES TORRES, LUIS ENRIQUE

NORES TORRES, LUIS ENRIQUE

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs

Facultad de Derecho Edificio Departamental Occidental Avd./ Tarongers s/n 46071 Valencia (ESPAÑA) Departamento de Derecho del Trabajo y de la SS Despacho 5P11A

(9616) 25273

luis.e.nores@uv.es

Biografia
 

LUIS ENRIQUE NORES TORRES

Villagarcía d'Arosa, Pontevedra, 15 d'abril de 1971.

Professor Titular d'Universitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València (EG) des de l'any 2002.

Vicesecretari General de la Universitat de València (juny 2010-abril 2018).

Magistrat suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (juliol 2015 fins actualitat).

Titulació:

 • Llicenciat en Dret, especialitat Dret de l'Empresa, per la Universitat de València, I.G., (1994), amb la qualificació de premi extraordinari de llicenciatura.

 • Doctor en Dret per la Universitat de València (1999), després de la defensa de la tesi El període de consultes en la reorganització productiva empresarial, dirigida pel prof. Goerlich Peset, valorada amb la màxima qualificació (excel·lent cum laude).

 • Doctor Europeu de Recerca per la Università degli Studi vaig donar Bologna, Itàlia (2003), després de la defensa de la tesi Li nozioni vaig donar appalto endoaziendale i vaig donar contracta de pròpia activitat, dirigida pel prof. Romagnoli, valorada també amb la màxima qualificació.

Experiència docent i professional:

 • Becari FPI del Departament de Dret del Treball i SS (1995-1998).
 • Professor Ajudant d'EU (setembre 1998 -març 2000).
 • Professor Ajudant de Facultat (març 2000 - desembre de 2002).
 • Professor Titular d'Universitat (des de desembre de 2002 - actualitat).
 • Magistrat suplent del TSJ de la CV (juliol 2015-actualitat).

Àmplia experiència docent, teòrica i pràctica, en les diferents titulacions en les quals el departament de Dret del Treball està present, tant en la Facultat de Ciències Socials, com en la Facultat de Dret (doctorat, grau en RRLL i RRHH, grau en Dret, així com les seues antecessores, les llicenciatures en dret i la diplomatura en RRLL), impartint diverses assignatures: Dret del Treball, Dret Sindical, Solució Extrajudicial de Conflictes i, especialment, Dret Processal Laboral.

Així mateix, notable experiència de docència de postgrau: Màster de Dret de l'Empresa i Màster de RRHH, tots dos de la Universitat de València; Màster de l'Advocacia (UV-ICAV); Magister de Dret del Treball de la Universitat de Talca (Xile).

L'any 2019 va completar el cinquè quinquenni docent.

Experiència investigadora

Autor de diferents monografies, en solitari (4) i en règim de coautoria (3), així com de diferents capítols de llibre i articles en revistes especialitzades (més de 80) i participació en diferents projectes de recerca I+D finançats.

Tot açò ha portat al reconeixement de tres sexennis de recerca (1995-2005; 2006-2011; 2012-2017) i un sexenni de transferència (2005-2018).

Les línies de recerca desenvolupades són variades, si bé les principals es relacionen amb:

 • La reorganització productiva empresarial, de manera especial, la intervenció dels representants dels treballadors en la mateixa.
 • L'anàlisi del tractament laboral de la descentralització productiva.
 • L'extinció del contracte de treball.
 • El sistema de negociació col·lectiva espanyol, tant des d'una perspectiva teòrica, com a pràctica.
 • El sistema de protecció de les persones en situació de dependència.
 • El procés laboral, matèria en la qual és coautor d'un Manual que va per la seua tercera edició.
 • La discriminació per raó de género i la protecció de la maternitat.

Estades de recerca en altres universitats:

 • London School of Economics and Political Science (Gran Bretaña);
 • Università degli Studi di Bologna (Italia), gracias a la beca del Real Colegio de España;
 • Università di Cagliari (Italia);
 • Università di Catania (Italia).
GARCIA RUBIO, MARIA AMPARO

GARCIA RUBIO, MARIA AMPARO

PDI-Titular d'Universitat