Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
ORTELLS RAMOS, MANUEL

ORTELLS RAMOS, MANUEL

PDI-Emerit/a Universitat

Facultat de Dret. Despacho: 3C06 Edificio departamental occidental Avd. Tarongers, s/n. 46022 VALENCIA (España) Tel.: (+34) 96 382 81 02. Fax: (+34) 96 382 81 07

(9638) 28114

manuel.ortells@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

Premio extraordinario en licenciatura (1975) y doctorado (1978) por la U. de Valencia. Estancias de investigación en Max-Planck-Institut für Deutsches und Ausländisches Strafrecht (Freiburg i. Br), Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, U. di Roma III Tor Vergata, Centre de Recherche sur la Justice et le Procès, U. Paris I Panthéon-Sorbonne.

Catedrático en U. de Extremadura (1984), desde 1985 en la U. de València. Evaluación positiva de todos los quinquenios de docencia. Director de nueve tesis doctorales, cuyos autores son profesores titulares (2) y catedráticos (5) y co-director de dos, cuyas autoras son profesora titular y profesora ayudante doctora.

Investigador principal en cinco proyectos de I+D. Tiene reconocidos seis sexenios de investigación. Autor único de ocho libros, a destacar El embargo preventivo. Doctrina y jurisprudencia, Las medidas cautelares y La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Director y coautor, entre otros, de Derecho procesal civil (Thomson-Aranzadi, 19ª ed. 2020), Introducción al Derecho Procesal (Thomson-Aranzadi, 10ª ed. 2020), El proceso penal en la doctrina del Tribunal Constitucional (Thomson Aranzadi, 2005), Iter procesal civil (Portal laleydigital.es). Co-autor de Proceso civil práctico (Madrid, 2002, La Ley Wolters Kluwer; gran comentario a LEC 2000 actualizado hasta 2015). Sus artículos en revistas y otras aportaciones hasta 2009, han sido compilados en seis volúmenes de Estudios de Derecho Procesal (http://ortellsramos.bubok.com).

Secretario General de U. de València (1990-1993); Director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, F. Universitaria San Pablo, adscrito U. de València (1993); miembro del Comité asesor de Derecho, CNEAI (2000-2002).

Profesor visitante en las U. de Valparaíso, Concepción y en la U. de Chile. Director de dos tesis doctorales y co-director de otras dos, cuyos autores son profesores en universidades chilenas. Ha realizado actividad académica en universidades de México (UNAM, U. Michoacán), Colombia (U. de los Andes), Perú (PUCP), Chile (U. Gabriela Mistral, U. de los Andes), Uruguay (U. de la República, U. de los Andes) y Venezuela (U. Central). También en universidades de Alemania (Albert Ludwigs Universität) e Italia (Universitá degli Studi di Bologna, Universitá de Roma III). Entre las ponencias y conferencias por invitación en congresos y seminarios internacionales deben destacarse las siguientes: Codice tipo e riforma del processo fra diritto comune e diritto uniforme in America Latina (l'Anteproyecto de código tipo del proceso civil para America Latina), Congreso internacional, Roma, 1988; Le Code de Procédure Civile de 1806 et la première codification procédurale espagnole: parallélismes, coïncidences, divergence, Congreso internacional org. por Cour de Cassation, U. Panthéon-Sorbonne, Institut Universitaire de France (Paris, 2007); ponencia en sesión abierta y dos sesiones restringidas en el Hoge Raad Seminar On The Selection Of Cases (La Haya, 2010); ponencia general Private law enforcement (Protecting supra-individual legal interests: enforcement action by public administration institutions, civil justice and a combination of protection systems), Congreso mundial Heidelberg, 2011. Miembro de Section de Droit Processuel de la Société de Législation Comparée y honorario de Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile. Secretario general ejecutivo de IAPL (2011-2014) y Vicepresidente del IIDP (2010-2013).

Magistrado suplente de A. Territorial de Valencia (1986-1990), Secretario General de C. d’Educació i Ciència de Generalitat Valenciana (1993-1995), Subsecretario para las Administraciones Públicas, Ministerio de Administraciones Públicas (1995-1996), consejero de Telefónica de España S.A. (1995-1996). Ha emitido dictámenes por encargo, algunos sobre asuntos de gran relevancia.

Más información en: https://webgrec.uv.es/webpages/tmp/cas/F8063.html

BARONA VILAR, SILVIA

BARONA VILAR, SILVIA

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Derecho Administrativo y Procesal Universitat de València Avda. dels Tarongers s/m 46071 Valencia

(9638) 28111

silvia.barona@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

SANCHIS CRESPO, CAROLINA

SANCHIS CRESPO, CAROLINA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
JIMENEZ FORTEA, FRANCISCO JAVIER

JIMENEZ FORTEA, FRANCISCO JAVIER

PDI-Titular d'Universitat

Universitat de València Facultad de Derecho Avda. de los Naranjos s/n Valencia-46022 España

(9638) 28704

630363283

francisco.j.jimenez@uv.es

Biografia
 

Javier Jiménez és actualment Professor Titular de Dret Processal de la Universitat de València (Espanya). Es va graduar en esta Universitat i, posteriorment, l'any 1998 es va doctorar en la mateixa i va obtindre el Premi Extraordinari de Doctorat en 2000. També ha disfrutat de diverses beques d'estudi, entre elles del Ministeri d'Educació austríac per a estudiar en la Universitat de Viena, i altres per a realitzar estades d'investigació en les universitats de Milà (Itàlia) i Mainz (Alemanya).

És autor únic del llibre El recurs de cassació per a la unificació de doctrina en el procés laboral (1999) i ha participat en altres quinze, entre els que destaquen: Cap a una justícia internacional (2000); Tutela dels consumidors i usuaris en la Llei d'Enjudiciament Civil -del qual es van fer dos edicions (2002 i 2003)-; Diversitat Cultural: Conflicte i Dret (2006); Segrest de menors en l'àmbit familiar (2008); L'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia (2009); Estat de Dret i drets fonamentals en la lluita contra el terrorisme (2011); El sistema jurisdiccional de la Unió Europea (2013); Competència, reconeixement i execució de resolucions estrangeres en la Unió Europea (2016). A més, ha publicat vint articles en revistes jurídiques espanyoles i estrangeres sobre temes relacionats amb el procés laboral, civil i penal. Així mateix, ha impartit múltiples conferències i participat en taules redones sobre el Tribunal Penal Internacional, la tutela dels consumidors, la protecció judicial internacional dels drets humans o el procés penal de menors i ha participat en deu projectes d'investigació finançats pel Ministeri d'Educació i Ciència, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana o la Unió Europea, en els que s'han abordat de forma interdisciplinària matèries tan diverses com la protecció del disseny industrial, les ADRs (Alternative Dispute Resolutions), i, últimament, la cooperació judicial i el reconeixement de resolucions en el marc de la Unió Europea. Ha dirigit, a més, diversos treballs d'investigació, treballs fi de màster i tesis doctorals, i format part de tribunals d'oposicions a l'Administració de Justícia.

En la seua activitat docent, a banda de donar les assignatures pròpies de la seua disciplina, abans en la llicenciatura i ara en el Grau, ha impartit classe en els màsters de "Dret, Empresa i Justícia", "Estudis internacionals i de la UE", "Dret i violència de gènere" i en el de la "Advocacia". Des de 2012 està desenrotllant un projecte d'innovació educativa amb la col·laboració de l'ICAV i de diversos magistrats, consistent en l'aprenentatge a través de la metodologia del cas i desenrotllant simulacions de processos (moot court); metodologia que ja s'ha plasmat en l'assignatura de Pràctica professional I del màster en Advocacia. Així mateix, destacar la seua docència sobre la metodologia investigadora en Dret en diversos cursos de doctorat i la seua participació en els programes de la Nau Gran i Unisocietat. En 2016 va ser guardonat amb el Premi a l'Excel·lència docent, que atorguen la Fundació ADEIT i la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana.

Finalment, ha sigut membre del Claustre de la Universitat de València, de diverses comissions acadèmiques i ha ostentat distints càrrecs acadèmics, com el de secretari i, posteriorment, director del Departament de Dret Administratiu i Processal. És membre electe de la Junta de la Facultat de Dret des de l'any 2000.

BONET NAVARRO, JOSE

BONET NAVARRO, JOSE

PDI-Catedratic/a d'Universitat

(9638) 28911

jose.bonet@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

MARTIN PASTOR, JOSE

MARTIN PASTOR, JOSE

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a Curs

Despacho 3C03. Área de Derecho Procesal.Departamento de Derecho Administrativo y Procesal.Facultad de Derecho.Edificio Departamental Occidental.Av/ de los Naranjos s/n. 46022 Valencia

(9638) 28853

jose.martin-pastor@uv.es

ARMENGOT VILAPLANA, ALICIA

ARMENGOT VILAPLANA, ALICIA

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

BELLIDO PENADES, RAFAEL

BELLIDO PENADES, RAFAEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat
CUCARELLA GALIANA, LUIS ANDRES

CUCARELLA GALIANA, LUIS ANDRES

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a Curs
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

JUAN SANCHEZ, JOSE R.

JUAN SANCHEZ, JOSE R.

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat

Facultad de Dret Avinguda dels Tarongers, s/n Despatx 3c04

(9638) 28910

ricardo.juan@uv.es

Biografia
 

Autor de 22 articles científics, 40 capítols de llibre i 5 monografies. Recerca centrada en l'estudi del procés penal i els drets humans, i en l'anàlisi de la justícia des de la implementació de tècniques de management i la seva consideració com a servei públic. Destaquem les següents publicacions: sobre el procés penal, “'Proceso penal y nuevas tendencias del derecho penal: el uso político-criminal del proceso y su preponderante configuración para la aplicación de la norma penal secundaria” (RGDP, 2018), “El nuevo régimen de la incomunicación cautelar en el proceso penal español” (Indret, 2017), “La 'litigiosidad' penal española: ¿es fiable la estadística judicial?” (ReCRIM, 2017), “Generalización de la segunda instancia penal y dotación de tribunales: una prospectiva cuantitativa y valoración al respecto de las reformas del Código Penal y la LECrim” (Diario La Ley, 2016) i la monografia La responsabilidad civil en el proceso penal(La Ley, 2004). Sobre qualitat de la justícia: “Derechos fundamentales, recursos de amparo e incidentes de nulidad como indicadores de la calidad de la justicia en España: un estudio cuantitativo” (Diario La Ley, 2019), “La LO 7/2015: el Juez legal predeterminado, la gestión de los tribunales y su incidencia sobre el acceso a la justicia. ¿La implantación encubierta de los Tribunales Provinciales de Instancia?” (Diario La Ley, 2015). En l'àmbit de la justícia civil La legitimación en el proceso civil: los titulares del derecho de acción, fundamentos y reglas (Aranzadi, 2014).

Mèrits docents i de recerca: 2 sexennis, 5 quinquennis i 9 triennis.

MASCARELL NAVARRO, M JOSE

MASCARELL NAVARRO, M JOSE

PDI-Titular d'Universitat
PARDO IRANZO, VIRGINIA

PARDO IRANZO, VIRGINIA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]