University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

Repositori d'activitats de formació (2020)

 

Programa de voluntariat en diversitatCartell Espais multicolor

La participació en aquest voluntariat implica 25 hores de formació, que es van realitzar en novembre de 2020, i el compromís de participació en les accions que es desenvolupen, amb una dedicació de 20 hores, al llarg del curs 2020/2021.

L’oferta d’aquest voluntariat permet implicar-se en iniciatives de sensibilització en matèria de diversitat afectivosexual i de gènere i en acompanyament i mentoria d’estudiants LGTBI, especialment de nou ingrés i incoming. Entre altres, l’estudiantat voluntari participarà:

  • En el disseny i implementació d’un espai multicolor als campus, punt de trobada i socialització on es puguen organitzar activitats i s’oferisca un servei d’acompanyament i informació a l’estudiantat LGTBI dels diferents recursos al seu abast.
  • En el disseny, la difusió i l’organització d'accions de sensibilització i formació de la comunitat universitària que es realitzen al llarg de tot el curs, i especialment en les activitats previstes amb motiu del Mes de l’Orgull i dins la programació de Benvinguda diversitat.

Les persones voluntàries s’han de comprometre a seguir el pla de formació; transmetre la informació sobre els recursos i procediments universitaris; atendre els dubtes i consultes de l’estudiantat, tant com siga possible, i derivar les qüestions més sensibles als tècnics responsables; mantenir un contacte directe amb la coordinació del programa; guardar secret i confidencialitat en relació amb les informacions que coneguen en l'àmbit del programa; participar en la difusió, el disseny i la implementació de l’espai multicolor del seu campus i almenys en una de les activitats de sensibilització o formació que es proposen.

 

Altres activitats realitzades:

  • Sessió sobre diversitat al curs de Formació Inicial del Professorat Universitari, ofertat pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE). Dirigit al professorat novell de la Universitat. Més informació ací.
  • Mòdul de diversitat al curs Igualtat, diversitat i sostenibilitat en la Universitat de València a través dels ODS, ofertat pel SFPIE. Dirigit al PAS i PDI de la Universitat. Més informació ací.
  • Curs d'Introducció de la Sostenibilitat i els ODS en general en la docència universitària. Més informació ací.

 

Si vols saber-ne més, consulta la memòria d'activitats i segueix-nos en xarxes socials!