Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Presentació del Servei de Postgrau

El Servei de Postgrau és la unitat funcional de l’estructura administrativa de la Universitat de València que gestiona els estudis conduents a l’obtenció dels títols oficials i amb validesa en tot el territori nacional de Màster universitari i Doctor. Així mateix, té atribuïdes les funcions de suport i assessorament als òrgans de govern i a tota la comunitat universitària en matèria de postgrau.