Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Perfil d’ingrés i eixides profesionals

Perfil d’ingrés i eixides professionals:

Els graduats en Estudis Anglesos poden desenvolupar la seva trajectòria professional en diferents àmbits laborals, com ara l’ensenyament, la traducció, la gestió i l’assessorament en empreses privades (comerç exterior, turisme, etc.), institucions públiques, mitjans de comunicació o indústries lingüístiques.