Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Planta Serveis
Semi-soterrani Aules S01 a S08
 
Sala de professorat

Baixa

Aula d'informàtica 01 i Aules 02-03

Consergeria

Secretaria

Oficina de Relacions Exteriors i Participació (OREIP)
Gestió Econòmica
Administradora

Deganat
 

Cafeteria 
Sala d'Actes Sanchis Guarner
Sala Multimèdia Toni Viñas i Almenar – RTV FFTC
 

Primera

Aules 101-110

Sala de Lectura

Laboratori d'interpretació 100

Espai Cultural

 

Saló de Graus Enric Valor
Sala de Juntes Cesar Simón

AdR

Institut Confucio

Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA)

 

Segona Aules 200-206
Laboratori d'Idiomes 205

Serveis de Reprografia/Fotocopia

Oficina personal audiovisual i informàtic

Tercera Departament de Filologia Espanyola
Quarta

Aules 401-407
Aules d’Informàtica 400 i 406
 

Cinquena Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Sisena Departament de Filologia Francesa i Italiana
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Setena Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Clàssica