Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Centre on s'imparteix: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/estudis-anglesos

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1000

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
160

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Amparo Ricós Vidal

Coordinador/a de la titulació Ana Fernández-Caparrós Turina

Coordinador/a de pràctiques externes Ana R. Calero Valera

Coordinador/a de mobilitat Anna Brigido Corachán/ Claudia Alonso Recarte

Interès acadèmic, científic o professional:

 

El grau en Estudis Anglesos proporciona un coneixement en profunditat de la llengua i les literatures en anglés, a més d'una formació filològica sòlida en diferents disciplines com ara la lingüística, la teoria de la literatura, l'ensenyament d'una llengua estrangera i la traducció. Aquest coneixement implica, a més a més, l’estudi de la realitat cultural dels països de llengua anglesa, com també de les situacions d’intercanvi comunicatiu en què l’anglès funciona com a llengua franca. 

 

Informacions pràctiques:

A partir de tercer curs, l'alumnat pot triar entre aprofundir en la seua formació en Estudis Anglesos, a través d'assignatures optatives pròpies de la titulació, o completar la formació en una segona llengua amb un programa Minor. El Minor és un bloc de 30 crèdits d'assignatures optatives en una segona llengua de la qual s'han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica.

En tot cas, es cursen assignatures obligatòries de castellà i valencià, i encara que no es faça cap programa Minor, s'estudia una segona llengua (a triar entre alemany, àrab, basc, francès, italià, portuguès, rus o xinès).