Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Els Graduats en Estudis Anglesos podran desenvolupar la seua trajectòria professional en diferents àmbits laborals, com la docència de la llengua anglesa en branques com l’educació secundària obligatòria i la universitària; treballar de traductors i assessors lingüístics; elaborar materials pedagògics i de gestió cultural, així com iniciar-se en la investigació a través de cursos de màster i de tercer cicle.

Pel que fa a l’ensenyament de la llengua anglesa, el Grau en Estudis Anglesos proporciona accés al Màster Universitari en Educació Secundària en l’especialitat d’Anglès. En aquest, es familiaritza a l’alumnat en el currículum, la programació i l’avaluació pròpia d’Educació Secundària i se li dona els coneixements psicopedagògics i didàctics necessaris. Després de cursar el màster, el Graduat en Estudis Anglesos està capacitat per a l’ensenyament de l’anglès en l’àmbit d’Educació Secundària, tant en centres públics, com privats i concertats. A més, es pot accedir a l’ensenyament reglat i no reglat en Escoles d’Idiomes, Instituts Universitaris, Acadèmies, Universitat Populars, o impartir Cursos d’Estiu, entre d’altres.

Pel que fa a la traducció i l’assessorament lingüístic, el Graduat en Estudis Anglesos pot treballar en centres educatius i institucions públiques com traductor i assessor lingüístic en l’àmbit comercial, administratiu, jurídic i tècnic. A més, poden formar part d’empreses privades en comerç exterior i turisme, les quals necessiten persones amb un perfecte coneixement de l’anglès i coneixements avançats en altres llengües, com ara el francès i l’alemany. Alguns dels llocs més comuns en l’àmbit del comerç exterior i turisme són, per exemple, guies o animadors turístics, tècnics comercials i administratius en empreses d’importació/exportació.

Amb relació amb l’elaboració de materials didàctics i la gestió cultural i de biblioteques, els Graduats en Estudis Anglesos treballen en la creació de manuals per a l’ensenyament presencial i virtual de l’anglès en editorials o empreses afines, així com en la creació de materials vinculats a l’àmbit turístic (prospectes, guies, entre altres). Per una altra banda, poden formar part d’equips per a la gestió cultural d’organismes públics (administracions públiques i ajuntaments, per exemple) i privats (fundacions, bancs, empreses), així com gestionar i assessorar en l’àmbit de la documentació, arxius i biblioteques.

Els Graduats en Estudis Anglesos es poden dedicar a la investigació en lingüística teòrica i aplicada, la investigació de les relacions de la lingüística amb la ciència i la tecnologia i de les metodologies lingüístiques i literàries amb vista a l’ensenyament de llengua i literatura, així com a la investigació i transferència de coneixements en grups d’investigació interdisciplinària en camps anàlegs.

Finalment, tenint en compte que la titulació del Grau en Estudis Anglesos permet la combinació amb altres graus (com minors), les opcions disponibles són més amples tant en les professions anteriorment esmentades, com en empreses privades, on el coneixement multilingüe i multicultural és necessari. A més, el fet d’estar preparats per a ingressar en una varietat de màsters no filològics, els afavoreix a l’hora d’exercir en espais professionals encara més amplis.