Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Avís: Els horaris poden ser susceptibles de canvi o modificació. Consulta la data d'impressió al peu de pàgina de l'horari.

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS : HORARIS 2020/21

HORARIS GRAU                                                  

MINORS FILOLÒGICS

HORARIS DE TOTES LES SEGONES LLENGÜES               

LLISTAT D'HORARIS 

CONJUNTS HORARIS (TOTS ELS CURSOS)

CONJUNTS HORARIS  DELS MINORS FILOLÒGICS  

CONJUNT HORARI DE TOTES LES SEGONES LLENGÜES

Primer curs

Segon curs

Tercer curs

Cuart curs

LLISTAT D'HORARIS D​ELS MINORS FILOLÒGICS 

 

DISTRIBUCIÓ D'AULES  I HORARIS DE LES DATES D'EXÀMENS 

AULES I HORARIS E. ANGLESOS

DATES  D'EXÀMENS ESTUDIS ANGLESOS

AULES I HORARIS  MINORS FILOLÒGICS

DATES EXÀMENS  DELS MINORS FILOLÒGICS

AULES I HORARIS  SEGONES LLENGÜES

DATES  D'EXÀMENS DE TOTES LES SEGONES LLENGÜES