Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Docència online: Projectes i experiències en la FFTiC

  • 29 de maig de 2020

  A través de les eines virtuals que ofereixen les TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicació) el professorat ha trobat un suport imprescindible per a fer front a les conseqüències acadèmiques de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Docents de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació han donat pas a diferents iniciatives que combinen la innovació i motivació de l'alumnat per a l'ensenyament no presencial o els treballs acadèmics.

La professora del grau d’Estudis Anglesos Begoña Clavel va optar per aprofitar l'entorn virtual per a posar en contacte els seus estudiants de l'assignatura de Llengua Anglesa 8 amb alumnat de la Kwansei Gakuin University de Japó. A través de videoconferències amb l'eina BigBlueButton van aconseguir intercanviar idees i aprenentatges entre ells i elles. Van discutir sobre un tema que abasta l’àmbit cultural, acadèmic i lingüístic, com les creences i supersticions. La iniciativa forma part de VELCOME: Virtual Exchange for Learning and Competence Development in EMI Classrooms, un projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que també coordina el professor de la facultat Barry Pennock-Speck. La professora Clavel destaca la importància d'aquesta experiència per la participació i interacció de cadascun dels estudiants, que els ha permès millorar les seves habilitats bàsiques en les competències comunicatives.

Inés Rodríguez, professora de Filologia Italiana, compta amb una extensa experiència en ensenyament online. Creadora de la xarxa d'innovació educativa SLATES, creada en 2012, busca el suport per a professorat i alumnat a través de les TIC i aplicacions com Google Sites. La xarxa està integrada per 25 docents d'Espanya, l'Equador, Itàlia o Veneçuela. La docent en el grau en Llengües Modernes i les seues Literatures (LML) opina que el format idoni per a l'educació podria ser la unió de la presencialitat i la no presencialitat, com una idea d'aprenentatge mixt. També afirma sentir-se satisfeta per l'entusiasme i la importància que els seus alumnes donen als recursos de l'aula virtual.

María Elena Baynat i Elena Moltó, professores de l'àrea de Filologia Francesa i integrants de SLATES, destaquen els òptims resultats de l'aplicació de les TIC a l'ensenyament de la llengua francesa. Moltó afirma que la virtualitat permet organitzar les classes de forma ordenada, així com el respecte cap a l'escolta de l'altre. La docent aposta per invertir el pes que té en una matèria la paraula de la professora front a la de l’alumnat (Flip Teaching), i per facilitar al màxim processos d’aprenentage per projectes que comporten major autonomia. Destaca la disposició de l'alumnat, “especialment aquells que han deixat de costat el seu tecnofobia, traient el temps per a aprendre i gaudir de l'assignatura”. Baynat també subratlla que, a través de la comprensió i flexibilitat, l'estudiantat s’ha sentit còmode, optimitzant els seus resultats. La docent pretén “enganxar-los” amb activitats dinàmiques que s'adaptin e a ells i als seus ritmes de vida, sense perdre l'enfocament de la seva matèria.

Lola Bañón, professora d'Informatius de Televisió i Tècniques de Locució i Presentació en el grau de Periodisme ha hagut de canviar el plató del Taller d’Audiovisuals per les videoconferències per a poder realitzar les classes. L'alumnat ha tingut l'oportunitat de participar en trobades virtuals amb professionals com la corresponsal de RTVE a Àsia-Pacífic Mavi Doñate o el meteoròleg d’À Punt Mèdia Lluís Obiols. La docent va optar per un pla de treball que combina les classes teòriques online amb pràctiques de l'alumnat al qual se li sol·licitava l'ús dels seus telèfons mòbils per a elaborar notícies o desenvolupar peces audiovisuals sobre situacions de la seua quotidianitat. El balanç, explica, resulta positiu, tant per“l’adaptació positiva a les formes d'aprenentatge virtual” dels alumnes com dels continguts elaborats.

El docent de Filologia Alemanya Christian Wohlwend Prado ha decidit explorar, conjuntament amb el seu alumnat recursos en línia com bases de dades i informació de diversos autors i autores relacionats amb la seua assignatura en el grau en LML. El professor Wohlwend considera les classes virtuals com una estratègia on l'alumne pot ser autònom gràcies a les eines que se li brinden en classe. Un dels seus objectius és que ells coneguen la literatura i la lingüística, ja que els professors són un pont, per aprendre la teoria i transformar-la en activitats o conceptes que els siguin clares, comenta Wohlwend. Assegura que l’alumnat ha vist en el ciberespai una oportunitat d'aprendre noves habilitats de cara al coneixemt de l'alemany i els exponents literaris.

Purificació Mascarell, professora de Teoria de la Literatura i Estudis Culturals, es membre del projecte d'innovació docent Voces y letras contra la violencia: Imaginarios literarios y creación en videoarte, coordinat por Josefa Badía. Aquest projecte pretén incidir en el respecte, la no violència, la igualtat i la solidaritat, com a principis bàsics per a l'estudiantat. En aquest semestre amb part de la docència no presencial, l'alumnat participant ha experimentat amb el bon ús de les xarxes socials com a mecanismes de difusió i creació de contingut. El projecte ha dedicat una atenció especial al Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la Dona o el Dia internacional contra l'assetjament escolar. Els treballs es poden veure en xarxes com Facebook i Twitter.


 

Informació elaborada per Alexandra Franco