Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Programa de Formació per a la representació estudiantil

D’acord amb el que estableixen el Reial Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, i el Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern del 29 de novembre del 2010, sorgeix aquesta proposta formativa per a la incorporació de les activitats de representació estudiantil en l’expedien acadèmic.

[Més informació]