Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Image de la noticia

INCOMING:

Tens necessitats de suport derivades d'una discapacitat, dificultats d’aprenentatge o condició de salut?

UVdiscapacitat ofereix:

  • Informació i orientació en funció de les necessitats.
  • Assessorament per a identificar les necessitats i les adaptacions adients (p.eix: temps addicional en exàmens, portàtil en exàmens escrits, ampliació de la mida de lletra).
  • Comunicació amb el professorat per a assessorar sobre la implementació de adaptacions.
  • Pots concertar una entrevista en línia mitjançant el qüestionari de cita prèvia de la web www.uv.es/uvdiscapacitat  o escrivint a: updestudiantes@uv.es. T’enviarem una confirmació de la cita.

OUTGOING:

Tens necessitats de suport derivades d'una discapacitat, dificultats d’aprenentatge o condició de salut?

UVdiscapacitat ofereix:

  • Informació sobre beques de mobilitat per discapacitat.
  • Orientació per a l’elecció de destinació i seguiment de l'estància.
  • Valoració i comunicació de necessitats i adaptacions a la universitat de destinació (p.eix: temps addicional en exàmens, portàtil en exàmens escrits, ampliació de la mida de lletra).
  • Pots concertar una entrevista en línia mitjançant el qüestionari de cita prèvia de la web www.uv.es/uvdiscapacitat  o escrivint a: updestudiantes@uv.es. T’enviarem una confirmació de la cita.