Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Perfil d’ingrés i eixides professionals

Perfil d’ingrés i eixides professionals:

Els graduats en Filologia Catalana poden desplegar la seva activitat professional en quatre àmbits principals: la docència de la llengua catalana i la seva literatura, l’assessorament lingüístic i cultural en els mitjans audiovisuals, el món editorial o l’administració pública (incloent-hi la redacció, correcció i traducció de textos); la gestió cultural, tant en l’administració com en l’empresa privada; i, finalment, la investigació en llengua i literatura.