Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Image de la noticia

El grau de Llengües Modernes i les seves Literatures consta d'estudis de maior i estudis de minor. Els estudis de maior s'estructuren en tres itineraris: francès, alemany i italià. Professorat i estudiants del Llengües Modernes i les seues Literatures expliquen en aquest vídeo de difusió els continguts i les característiques del grau.

+ Ha sigut la millor tria de la meua vida (Iván Cortés)

+ T'ajuda molt a concebre el món d'una altra forma (Nadia Sahabi)

+ L’ensenyament és molt dinàmic pel que fa a la metodologia, posar en pràctica eixa teoria per al fet que després, més endavat, pugam fer-la servir en quant tinguam que fer front a una vida professional (Belén Clara Trujillo)

Aquest és el setè vídeo que publica la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per a donar a conèixer els graus que s'imparteixen en el centre, amb el suport de l'equip de Audiofil.