Logo UVGrau en FilosofiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Nom Càrrec Altres càrrecs Contacte

Rosa Mª Bo Bonet

Degana

 

 

96 386 44 21/96 386 4028
rosa.m.bo@uv.es

Irene Verde Peleato

Secretària

  96 386 44 23
irene.verde@uv.es
Mª Elena Cantarino Suñer

Vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica

 

  96 386 42 27
elena.cantarino@uv.es

Fernando Marhuenda Fluixà

Vicedegà de Relacions Internacionals i Cultura

 

 

96 386 44 50
fernando.marhuenda@uv.es
Santiago Mengual Andrés

Vicedegà d'Investigació, Innovació i Qualitat

 

96 386 44 22

santiago.mengual@uv.es