Logo UVGrau en FilosofiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Curs 2021-2022

 

Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat

​​Guia-Protecció Dades per a estudiants/es en Pràctiques externes

Protocol d' Autopracticum

Document d'Autopracticum

 

 

E-mail Informació Practicum: practicum@uv.es

 

Curs 2020-2021

 

Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat

Guia- protecció de dades per a estudiants/es en Pràctiques externes

Calendari curs 2020-2021

Enllaços d'interès

Vídeo tutorial presentació pràctiques

 

PRÀCTIQUES EXTERNES

L’objectiu de les pràctiques externes és aconseguir que els / les estudiants que participen en elles accedeixen a unes maneres de fer properes a l’exercici professional, sota cert control per part de tutors, i considerant que l’acostament a la pràctica professional va a permetre’ls aprenentatges que inclouen saber (nous coneixements, aprofundiment en els ja adquirits), saber fer (maneig d’útils, situacions, tracte a persones, disseny de projectes, aplicació de coneixements i procediments), saber estar (treballar amb uns altres, dirigir i coordinar equips, complir rutines de treball) i saber ser (exercici responsable, respecte al codi deontològic).

Les pràctiques es duen a terme amb una empresa, institució o centre amb els quals la Universitat de València (ADEIT-Fundació Universitat Empresa) té signat conveni corresponent amb anterioritat a la seua realització o puga reconèixer-los com a destinacions acceptables per a la seua realització. En aquest últim cas, parlem de autopràcticum, entenent que el lloc de pràctiques és buscat i proposat pel propi estudiant, sota la supervisió del Coordinador de pràctiques del grau. Aquest coordinador assignarà un tutor acadèmic a l’estudiant, tutor que s’encarregarà d’assessorar-li i avaluar la seva Memòria de pràctiques. L’estudiant realitzarà aquesta memòria, després de dur a terme les pràctiques en una institució sota la supervisió d’un tutor de pràctiques d’eixa institució.

Pràctiques externes curriculars

El currículum del grau de Filosofia compta amb l’assignatura optativa ‘Pràctiques externes’, de 6 crèdits (150 hores). Es recomana no cursar aquesta assignatura fins no haver superat la meitat dels crèdits del grau, és a dir, fins a no trobar-se en tercer o quart curs, que és el moment en què s’ofereixen assignatures optatives en el grau.

Es contemplen tres grans àrees d’actuació:

(a) La docència de matèries filosòfiques en educació secundària.
(b) La gestió cívica, editorial i cultural.
(c) L’assessorament i consultoria (en bioètica, responsabilitat corporativa, convivència intercultural, mediació social, comunicació audiovisual, orientació personal, educació ambiental, etc.).

Les competències implicades en aquesta assignatura s’avaluaran amb la realització per part de l’estudiant de la memòria de pràctiques, sota la supervisió del tutor d’universitat, com ha quedat dit.

Els estudiants hauran de fer la seua preinscripció en les pràctiques a través de la secretària virtual (https://secvirtual.uv.es/) de la universitat.

Pràctiques externes extracurriculars

Com el seu nom indica, els i les estudiants també poden realitzar Pràctiques externes extracurriculars, és a dir, pràctiques que no estan catalogades sota la forma d’assignatura, integrada en el currículum. Per realitzar-les, l’estudiant ha d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació i emplenar la sol•licitud en (http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/). La durada màxima d’aquest tipus de pràctiques és de 900 hores per curs acadèmic. Les àrees d’actuació poden ser les mateixes que en el cas de les pràctiques curriculars i, com ocorre amb aquestes, també es pot recórrer al procediment del autopràcticum. En tot cas, el Coordinador de pràctiques del grau assessorarà i supervisarà l’elecció i l’actuació de l’estudiant.